Formannskapet må vedta E39-plan etter at kommunestyremøtet ble avlyst

Blant sakene som ikke ble vedtatt da kommunestyretmøtet den 13. mars ble avlyst på grunn av koronakrisen, var også spørsmålet om endelig godkjenning av områdereguleringsplanen for ny E39 fra Mandal til Herdalen i Lyngdal. Nå må formannskapet gjøre vedtaket i stedet.