Frp på lyngdalsbesøk: Aksepterer ikke forsøk på å å endre på firefeltsvedtaket for E39

Fremskrittspartiet er på tokt mellom Kristiansand og Stavanger for å forsikre om at partiet skal sikre at E39 blir bygd som firefeltsvei hele veien.