UNGDOMSSKOLEN: «At denne informasjonen kommer i avisen dagen etter kommunestyremøtet i Lyngdal kommune, der skoleansvarlig har informert kommunestyret om tiltak som er gjort med tanke på klage og kritikk fra fylkesmannen er svært uheldig», skriver Fremskrittspartiets gruppeleder i en interpellasjon til ordføreren i Lyngdal kommune.

Hun stiller seg svært kritisk til at politikerne må få informasjon om hva som foregår via mediene.

«Legge lokk på»

«Det kan for utenforstående se ut som at dette er en sak det ønskes å legges lokk på og enkelte kan velge å lese mellom linjene og få en forståelse av at rektor måttet gå fra sin stiling for å få ro rundt skolen, og dermed blitt syndebukken utad», skriver hun.

Hun minner om at kommunaldirektøren har anbefalt streng kostnadskontroll og budsjettkutt.

«Det er klart det da fører til reaksjoner når det så blir opprettet en ny stilling uten økonomisk inndekning i budsjettet», skriver hun.

Hun minner også om at Lyngdal Fremskrittsparti flere ganger har bedt om en over sikt over hvor mange stillinger de gamle kommunene hadde før sammenslåingen og hvor mange nye Lyngdal ha etter sammenslåingen, og hun skriver at det er en naturlig tanke å lure på om lignende har skjedd tidligere.

Fire konkrete spørsmål

Rent konkret ber hun om svar poå fire spørsmål:

* Er saken ved ungdomsskole fulgt opp på en forsvarlig måte med medarbeidersamtaler og lignende i henhold til lover og regler?

* Hva er årsaken til at det er opprettet en ny rådgiverstilling i kommunen uten inndekning i budsjettet?

* Er rådgiverstillingen utlyst i henhold til gjeldende regler i Lyngdal kommune?

* Hvilke nye stillinger er opprettet i sammenslåingsprosessen av Audnedal og Lyngdal kommune, og hvilke stillinger er avsluttet?

Det var regionavisen Lister24 som meldte om denne saken først.