Frykter stort steinras og alvorlig ulykke: – Det er som en tikkende bombe

I flere tiår har Unni Nilsen Husøy og de andre som bor ved fylkesvei 460, Ågedalstø - Havsåsen, fryktet at det vil komme et stort steinras over veien som de ferdes på daglig.