Fylkesmannen ga ikke naboene medhold i Hausvik-klage

Velde Pukk får tidsbegrenset dispensasjon fra kravet om å anlegge voll mot sjøen ved steinbruddet/industriområdet på Hausvik. Det har fylkesmannen i Agder bestemt. Dermed er en klage fra naboer avslått.