Fylkesmannen vil kontrollere lovligheten av kommunale smitteverntiltak