Fylkesmannen vil kontrollere lovligheten av kommunale smitteverntiltak

Fylkesmannen minner blant annet om at kommunale omsorgsboliger juridisk regnes som private hjem. Kommunen har ikke anledning til å fatte et generelt vedtak om stengning.