GA ETTER: Det var nødvendig med et ekstraordinært møte i fylkestinget for å få gjort vedtaket.

Bystyret i Flekkefjord vedtok opprinnelig å kreve at E39 må legges i en ytre trase om Flikka. Mens Nye Veier ønsker å spare inn flere milliarder kroner ved å legge veien i en indre trase om Lølandsvatn. Fylkestinget i det som før jul var Vest-Agder sluttet seg til Flekkefjords høringsuttalelse.

Men da Nye Veier reagerte med å true med nedprioritere strekningen forbi Flekkefjord, valgt bystyret å endre sin uttalelse.

Les også: Flekkefjord bystyre snudde – godtok Nye Veiers E39-plan

Nå har fylkestinget – nå i Agder – gjort det samme. I den nye høringsuttalelsen som ble vedtatt tirsdag heter det at fylkespolitikerne fortsatt mener det mest gunstige vil være å legge firefeltsveien om Flikka, men siden kostnadsforskjellen mellom de to alternativene er svært stor, velger fylkestinget likevel å anbefale traseen om Lølandsvatn.

Samtidig sluttet fylkestinget seg til Nye Veiers planer om å se på en alternativ krysning av Fedafjorden, noe nærmere Øye enn opprinnelig planlagt.