Gang- og sykkelveien i Kvås forsinket

Står neppe ferdig før en måned etter skolestart.