Gang- og sykkelveien i Kvås kan bli over 20 prosent dyrere enn planlagt

Det er klart at det blir overskridelser for byggingen av gang- og sykkelsti i Kvås. I verste fall kan prosjektet bli 4,5 millioner kroner dyrere enn forutsatt.