Korshavn: Vil sette i stand gangstien

Gangveien fra Bronemyra ned til havneområdene i Korshamn vil bli istandsatt.