Gaute Ubostad: – Næringen må ta sin del av ansvaret for å rekruttere ungdom

Reiselivsnæringen må vise ungdom at den har attraktive arbeidsplasser å by på.