Glad for rask avgjørelse i regjeringssaken

Hun mener det var bra det ble satt strek raskt, slik at avgjørelsen ikke dro ut.