Omvisninger i Grindheim kyrkje

I sommer vil Grindheim kyrkje holdes åpen for omvisninger.