Skadet kirkegrunnmur

Bispedømmerådet i Agder og Telemark har søkt fylkeskonservatoren om tillatelse til å reparere en skadet grunnmur ved Grindheim kyrkje i Audnedal.