Håper å bygge fjernvarmeanlegg i Akersmyr

Lyngdal Energisentral holder enn så lenge til i Lista flypark. Men målet er blant annet å etablere et fjernvarmeanlegg i Lyngdal.