Håper oppropet sender et kraftig signal

Ordfører Jan Kristensen var initiativtaker til oppropet om lovendringer som gjør at vindkraftutbygging gjennomføres gjennom kommunalt planverk. Kristensen håper oppropet blir tatt med i vurderingen når Stortinget skal behandle «Vindkraft på land — Endringer i konsesjonsbehandlingen».