Har åpnet ny spennende butikk i Handelsparken

19. juni flyttet Lavpris inn i de tomme lokalene i Handelsparken hvor tidligere Mx-Sport holdt til.