VAKSINE: Det melder Sykehuset Sør HF i en pressemedling.

Ifølge FHI er det følgende tilstander som kvalifiserer til en fjerde dose:

* Organtransplanterte.

* Immunsvikt.

* Hematologisk kreftsykdom siste fem år.

* Pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft.

* Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon.

* Downs syndrom.

* Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon.

En ny dose kan settes 20 uker etter forrige dose.