Har sett seg lei på saklistene fra investeringsutvalget: Unni Nilsen Husøy krever bedre informasjon

Hun har sett seg lei på mangelfull informasjon fra investeringeutvalget i Lyngdal.