NEI: Statsforvalteren i Agder varsler at det er overveiende sannsynlig at planforslaget bidrar til vesentlig økning av støy for omkringliggende viktige og svært viktige friluftsområder samt statlige sikra friluftsområder, uten at det følger en tilfredsstillende støyfaglig utredning for disse områdene og uten at avbøtende eller kompenserende tiltak er innarbeidet og sikret gjennom planene, skriver Statsforvalteren i et brev til Lyngdal kommune.

Det er regionavisen Lister24 som melder dette.

Statsforvalteren mener ifølge Lister24 at det er overveiende sannsynlig at planforslaget vil bidra til vesentlig økning av støy for omkringliggende viktige og svært viktige friluftsområder samt statlige sikra friluftsområder.

Les også: Utvidede støysoner

Forslaget til ny reguleringsplan innebærer blant annet at arealet for anleggsområdet blir utvidet med 70 dekar ved at Håvåsen sprenges ned. Det kan bety ytterligere 25 års drift av steinbruddet og knuseverket.

Forslaget har skapt svært sterke reaksjoner hos lokalbefolkningen og eiere av fritidsboliger i området.