Vil gjøre nye Lyngdal til forsøkskommune på helse og omsorg

Målet er bedre kommunale omsorgstjenester, bedre muligheter for brukerne til selv å styre tjenestene – og sikrere finansiering av tjenestene.