Helseforetakets egen revisjonsrapport: Kritikkverdige forhold

Kolleger ved sykehuset i Flekkefjord turte ikke melde fra om hendelser med kirurgen. Sykehuset i Kristiansand var slepphendt med å gi ham ansvar etter at han var overført dit.