Vedtok gjenbruk av LBS

Lyngdalsheimen skal gjenbrukes – blant annet til å samle flere av kommunens omsorgstjenester.