Helsetilsynet ber fylkesmannen sjekke Nav Lister

Fylkesmannen varsler besøk i NAV Lister fra 8. til 10. september, der tema er tilgjengelighet til sosiale tjenester i Nav. I tillegg skal fem brukere intervjues.