BONDELIV: Men det blir lange dager på traktoren – langs veiene i Audnedal.

Som så mange moderne bønder er Eikeland avhengig av å leie jord. Han leier mange teiger over et stort område – og må sette seg på traktoren for å komme rundt.

Vokst opp på gård

Det er mye skog rundt eiendommen til Odd Arild Eikeland, men det er ikke den han lever av. Han er bonde - og trives i sitt virke, som det heter.

– Jeg er vokst opp med gårdslivet og kunne vel ikke tenkt meg noe annet i dag. Her oppe trives vi godt både med skog og mark, sier han.

Da vi var på besøk var gradestokken opp mot 20 deilige grader, sånn midt på høsten, i slutten av september.

– Dette året har det meste gått etter planen. Vi har vel hatt et ganske normalt år, i motsetning det vi opplevde i fjor med langvarig varme og tørke, sier han.

Stor gård

På Midtbø Gård drives det med dyr, og det er noen stykker av dem. Inne i fjøset er det mellom 30 og 40 melkekyr. Til sammen er det mellom 80 og 90 dyr på gården, med stort og smått.

– Jeg har en melkekvote på rundt 300 000 liter og er vel med det en forholdsvis stor produsent. Før ombygging var det båsfjøs, men nå er det et automatisert fjøs vi har her på gården.

Gården teller også en del mål. Når han teller sammen kommer han frem til at det er en del å holde styr på, med både skog og mark.

– Til sammen har jeg rundt 450 mål, Noe eier jeg, mens jeg også leier noe andre steder. Så det blir en del her på gården, men også noen kjøreturer både mot nord og sør, forteller han.

Mye kjøring

Det betyr også at Eikeland sitter en del på en av sine traktorer når han skal rundt for å jobbe. Hvor mange mil det blir på traktor, har han ikke skrevet ned.

– Men det er klart at det blir en god del. Fra her vi bor er det åtte kilometer til der jeg leier i nord, mens det er 13 kilometer sørover og opp i heia der jeg også leier. Men hvor mange mil det blir i året vet jeg ikke, men det blir jo en del turer i løpet av uka deler av året.

KVS-elev

Eikeland er utdannet som agronom og har gått på skole i Lyngdal, på KVS. Det var da skolen var ren landbruksskole.

Gården hjemme overtok han da han var rundt 30 år.

– Nå har jeg drevet gården her oppe i 16 år, og trives med det. Jo, det kan vel hende jeg noen gang tenker hvorfor bonde, som i fjor da det var tørke. Men i sum er dette noe jeg trives veldig godt med, fortsetter han.

Hjemme på gården bor han sammen med kona, og datteren på 15 år. I tillegg har han to sønner, hvor den ene jobber som fjøsmester ved KVS i Lyngdal, mens en annen er i Mo i Rana og kjører dumper.

Vinter

Når dette leses har den første frostnatta vært i området. Det går med andre ord mot vinter.

– I fjøset går det sin gang. Det meste er automatisert, men jeg er innom flere ganger hver dag og sjekker og må fortsatt gjøre ting manuelt. Deler av foret er det jeg som gir, men som du ser, skjer det meste ved hjelp av maskiner - eller roboter.

Om vinteren er det også tid for litt andre gjøremål. Det er en stor går hvor også mye er skog. Det er i det hele tatt mye skog i kommunen.

– Det blir nok en tur i skogen ja – for å ta ned kanskje 200 kubikk tømmer. Og her i området er det også dyr i skogen, som elg og hjort. Men aktiv på jakt er jeg ikke.

Han legger til at det for noen år siden også ble sett ulv like i nærheten.

– Ja, det var faktisk ikke mer enn en kilometer unna, sier han.

Spent på sammenslåing

Det er i det hele tatt ganske mye som opptar bonden, også det som dreier seg om kommunesammenslåing med Lyngdal. Eikeland er engasjert.

– Som medlem av kommunestyret i Audnedal var vi i Senterpartiet imot å slå oss sammen med Lyngdal. Når det ble som det ble, da skal vi selvfølgelig jobbe for at det blir best mulig og det tror jeg at det bli, sier han.