LØVEAVL: Torsdag morgen ankom to nye løver Dyreparken, en hannløve og en løvinne.

Hannløven kommer fra en dyrepark i Frankrike, og løvinnen, Kira, kommer fra en dyrepark i Belgia. Begge løvene er tre år gamle.

Får ro

De neste dagene vil løvene bli kjent med sitt nye hjem, og gradvis introduseres med hverandre. I denne perioden vil løvene få helt ro. senere vil gjestene i parken kunne få se dem.

Fra før av har Dyreparken tre løver, løvinnene Kiara, Nala og Lea, alle 14 år gamle. Hannløven Aslan (18 år) ble dessverre avlivet av helsemessige årsaker tidligere denne uken.

Det nye løveparet er tildelt Dyreparken etter en anbefaling fra det internasjonale bevaringsprogrammet de er en del av.

Rødlista

Løvene er sårbare, og står på rødlista over verdens dyrearter. Hovedtrusselen er tap av leveområder, mangel på byttedyr og jakt.

Derfor er løvene er en del av et bevaringsprogram, og målet for programmet er å ha en sunn bestand av løver i verdens dyreparker som en reserve for framtida.

Løven er det eneste kattedyret som lever i flokk. En flokk kan inneholde alt fra to til 40 dyr. Løvene liker seg på steder hvor mattilgangen er god. Det kan være savanne, steppelandskap, halvørken, eller andre steder hvor det er sebra, gnu og andre byttedyr. Løver spiser alt den kan fange og drepe.