Hva heter det her?

Kartverket må avgjøre: Skal det hete Røyskår eller Røiskår?