Hørte du Arthur synge «My Church»?

Fredag kveld slapp endelig Arthur Olesønn Stulien til på skjermen.