Gå til sidens hovedinnhold

Ingen av alvorlige brudd på smittevernreglene i pinsen

Både i 17. mai-helgen og pinsen er det gjennomfør flere kontroller med at smittevernreglene følges i Lyngdal.

TILSYN: Det er et kommunalt ansvar å føre tilsyn med at smittevernreglene overholdes.

Kontrollene utføres av Securitas, og ble spisset mot utvalgte steder og næringsvirksomheter med antatt stor trafikk. Blant annet ble Handelsparken på Rom kontrollert i pinsen.

Knut Ro Sørensen, rådgiver i Lister Miljørettet Helsevern, leder kontrollarbeidet på vegne av Lyngdal kommune.

I likhet med kontrollene som ble utført i påsken, ble det heller ikke i løpet av de to siste langhelgene avdekket noen alvorlige brudd på smittevernreglene, heter det i en pressemelding fra Lyngdal kommune.

Bare småting

– I rapporten fra Securitas er det kun påpekt småting. Hovedinntrykket er godt. Informasjonen til publikum og merkingen hos de næringsdrivende er god, og folk overholder avstandsreglene. Det har vært mye folk gjennom langhelgene, men konklusjonen er at de er gode på smittevern i Lyngdal, kunne Knut Ro Sørensen fortelle kriseledelsen i Lyngdal kommune tirsdag.

Ifølge Ro Sørensen planlegges det i tiden framover nye tilsyn i Lyngdal, men denne gangen rettet mot campingplassene for å se hvordan de har forberedt seg på det nært forestående innrykket av feriegjester.

Når trinn to av den nasjonale gjenåpningen iverksettes fra og med torsdag, vil også skjenkesteder kunne holde åpent lenger enn i dag. Skjenketiden utvides da til klokken 24.00, og i tillegg bortfaller kravet om matservering ved skjenking. Men fremdeles stilles det krav om bordplassering og minst én meters avstand mellom gjestene.

Ifølge Knut Ro Sørensen vil Securitas, når de på vegne av kommunen gjennomfører skjenkekontroller, også utføre smittevernkontroller på serveringssteder med skjenking.

Smitte

I Lyngdal er det tirsdag to isolerte personer med aktiv smitte. En av dem er elev ved Byremo videregående skole.

Ved Byremo videregående skole er to klasser nå er satt i karantene grunnet påvist smitte hos tre av skolens elever.

En av de smittede elevene er hjemmehørende i Lyngdal. De to andre er bosatt i Farsund og på Evje. Totalt er 30 elever ved skolen i smittekarantene. Fire av disse bor i Lyngdal kommune. I løpet av uken skal det gjennomføres test av to av elevene som er satt i karantene.

Totalt i Lyngdal kommune er det per tirsdag 25. mai to aktivt smittede og isolerte personer. Et 20-tall personer er i smittekarantene.

Barnehager og skoler

På møtet tirsdag var kriseledelsen enig om å vente med å gå over til grønt for skoler og barnehager i Lyngdal.

Kommunen har for tiden lite smitte, men både i nabokommunen Lindesnes og lenger øst i fylket er smittesituasjonen langt mer alvorlig og uoversiktlig. På den bakgrunn mener kriseledelsen det er for tidlig å gå over til grønt nivå.

Men etter hvert som antallet vaksinerte innbyggere stiger, er det på det rene at toleransenivået for smitte i samfunnet blir høyere.

I utgangspunktet legger Lyngdal kommune nå også opp til at de politiske møtene igjen skal kunne gjennomføres som fysiske møter – med forbehold om hvordan smittesituasjonen utvikler seg.

Kommunen ber de som kan bruke hjemmekontor om å gjøre det.

Vaksine

Ifølge vaksinekoordinator Åshild Gysland skal det denne uken settes 462 vaksinedoser i Lyngdal. Brorparten av disse er dose to til personer som fikk AstraZeneca som sin første dose. I hovedsak gjelder dette helsepersonell.

Neste uke mottar Lyngdal kommune 636 doser. Drøyt 400 av disse skal forbeholdes første vaksinering. Gruppen som vaksineres er fortsatt påmeldte i aldersgruppe 65+ og risikopasienter innmeldt fra fastlegene.

Sist fredag, 21. mai, hadde 2660 personer i Lyngdal blitt vaksinert med minst én dose, og 1235 lyngdøler hadde fått begge doser.

Det er fortsatt ikke mulig for aldersgrupper under 65+ å melde seg på til vaksinering