TESTER: Kommuneoverlegen informerer om at rundt 75 personer nå er testet i Lyngdal. Mange av disse er helsepersonell.

Smittevernlegen poengterer viktigheten av at tiltakene som er iverksatt følges opp.

Mye uvisst

– Dette er et ukjent virus, og det knytter seg fortsatt uvisshet til om personer kan bli smittet flere ganger.

Legesenterets koronatelefon har stor pågang fra personer som ønsker å bli testet. Fortsatt testes det imidlertid bare på bakgrunn av symptomer – og helse- og omsorgsarbeidere prioriteres. Kriteriene for testing følger Folkehelseinstituttets testkriterier for korona-virus, som primært handler om å beskytte risikogruppene og redusere belastningen på helsetjenesten.

Testes ikke

Personer uten symptomer på akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste ellerkortpustethet testes ikke.

Det er utvidet renhold både på Lyngdal bo- og servicesenter (LBS), Byremo omsorgssenter og på Konsmo legesenter. I tillegg settes det inn store ressurser til klargjøring og drift av Lyngdal helsehus.