Ingen seljakt i lyngdalsfjordene – ennå

Agder fylkeskommune har gitt tillatelse til seljakt på den vestlige delen av Agder-kysten. Jaktområdet går fra Loshavn og vestover til fylkesgrensa mot Rogaland.