Ingrid Williamsen (Frp): Farsund tar brorparten av Listerpakken

Farsund får 35 millioner kroner av de gjenstående midlene i Listerpakken. Hogganstien blir avspist med rundt 15 millioner.