Jan Egil Telhaug spør ordføreren: – Hva skjedde egentlig med pengene fra Listerpakken?

Nylig fikk Lyngdal kommune en gledelig beskjed om at 13 millioner kroner fra Listerpakken er satt av til Hogganstien. Jan-Egil Telhaug mener det skulle vært mye mer.