Mens de voksne handlet – laget barna pepperkaker

Da det var søndagsåpent i Handelsparken fikk barna lage pepperkaker mens de voksne gjorde julehandelen ferdig.