Kartverket har avgjort navnesaken: Det heter Røyskår

Mandag gikk brevet til Lyngdal kommune om vedtaket i navnesaken. Nå gjenstår tre ukers klagefrist før vedtaket blir endelig.