Foreslår dyrere graver

Festeavgiften for graver i Lyngdal og Audnedal kan øke fra 200 til 250 kroner året.