Kirken slipper å søke tillatelse

Lyngdal kirkelige fellesråd kan fritt utvide trappereposet ved bårehuset ved Grindheim kyrkje – uten å søke tillatelse hos høyere makter.