Klargjøring av næringstomter vil skape mye arbeid på Hausvik de neste årene

I forbindelse med klargjøring av næringstomter på Hausvik må mye berg bort.