Ann Karin Fuglestad jobber fortsatt med kommunesammenslåing

Offisielt har hun blitt rådgiver for avdelingen for samskaping i nye Lyngdal kommune. Men fortsatt jobber Ann Karin Fuglestad for å lande kommunesammenlåingen.