Kommunedirektøren vil bruke 300 000 på markedsføring av Lyngdals næringsliv

Som et koronatiltak foreslår kommunedirektøren at det settes av 3 millioner på kommunens næringsfond. 300 000 kroner skal brukes på markedsføring.