UNGDOMSSKOLEN: Fylkesmannen i Agder har gitt Lyngdal kommune en frist til 1. mai med å rette avvikene som kom frem ved tilsynet ved Lyngdal ungdomskole, skriver regionavisen Lister24.

Det er 22 punkter som må forbedres. De omhandler plikten til å arbeide forebyggende, for å fremme et trygt og godt skolemiljø og plikten til å informere og involvere elever og foreldre.

Kommunen må sende en erklæring om at forholdene er rettet og redegjøre for hvordan det har skjedd til fylkesmannen.