Kommunen korrigerer og ber om konkretisering fra Lindland Eiendom

Lyngdal kommune er ikke enig i at Lyngdal vil miste så store næringsområder som Lindland Eiendom hevder i brevet til kommunen. Samtidig ber plansjef Torhild Hessevik Eikeland om en konkretisering av kritikken.