Kommuneoverlegen orienterte formannskapet :– Åtte smittede barn

Lyngdal holdt ekstraordinært formannskap. Møtet startet med en orientering fra kommuneoverlege Henriette Pettersen. Der ble det kjent at åtte barn som ble testet på lørdag har positivt prøvesvar.