Du kan lage din egen kommunestyresal hjemme

Har du lyst på litt møbler?