Korona: Utvidede fullmakter til kommunedirektøren

Kommunedirektøren i Lyngdal bør få vide fullmakter i krisesituasjoner. Overfor formannskapet foreslår foreslår han at det ikke settes noen øvre grense for hvilke tiltak han kan sette inn.