Koronaepidemien la en demper på aktiviteten til nullvisjonen i Lister i fjor

Nullvisjonen i Listerregionen måtte avlyse 25 kurs på grunn av koronapandemien i 2020.