Koronakrisen:Arbeidsløsheten passerte 10 prosent på Sørlandet i mars

15 560 mennesker uten arbeid. 10,3 prosent av arbeidsstyrken på Sørlandet står uten noe å gjøre. 511 lyndøler står uten jobb.