Koronapandemi koster

Lyngdal kommune har nylig sendt søknad til Fylkesmannen om skjønnsmidler i forbindelse med koronakostnader.