SMITTE: Per onsdag 19. januar er det i Lyngdal registrert 150 smittede og isolerte personer, melder kriseledelsen i kommunen i en pressemelding etter onsdagens møte.

Rundt 250 personer er i smittekarantene. Det er hundre færre enn dagen før.

Pågang

Fra teststasjonen på Rom meldes det om at det for tiden er ekstremt stor pågang påkorona-telefonen. De ansatte der har stor forståelse for at mange er bekymret når det er så mye smitte rundt i lokalmiljøet, men understreker at den store pågangen medfører svært lang ventetid på å komme gjennom på telefonen.

Kriseledelsen har etter anbefaling fra kommuneoverlegen besluttet at barnehager og skoler inntil videre fortsetter med gult tiltaksnivå. Men det åpnes for å kunne gjeninnføre grønt nivå der hvor smitte ikke er påvist.

I første omgang kan det bli aktuelt å gjeninnføre grønt nivå på skolene i Lyngdal nord. Dette skal vurderes fortløpende av kommuneoverlegen i samråd med den enkelte skole og virksomhetsledere for skole og barnehage.

Rådhuset gjenåpnes

Hoveddørene til Lyngdal rådhus har vært stengt for publikum i lengre tid. Kriseledelsen besluttet i møtet onsdag å gjenåpne Rådhuset. Imidlertid er dørene inn til de ulike avdelingene fortsatt stengt, så publikum anmodes om å gjøre avtaler på forhånd. – også fordif lere ansatte for tiden jobber på hjemmekontor.

Politiske møter skal igjen gjennomføres fysisk, og være åpne for tilhørere i den grad det er smittevernfaglig forsvarlig. Alle møter strømmes dessuten på nett, og vil være tilgjengelig for publikum der.

Utvalgene og formannskapet har sine samlinger i kommunestyresalen, men kommunestyremøtene vil inntil videre bli holdt i Lyngdal kulturhus, for å kunne sikre tilstrekkelig avstand mellom deltakerne.