Koronaviruset rammer idrettslagene i Lyngdal hardt

Som alle andre, blir idrettslagene også berørt av koronaviruset. Aktiviteten ligger nede.